اعـتبارنامــه چــکــش

مراقب باشید به چه کسانی اعتماد می‌کنید.

مــــجــــوزها

چـــکـــش برای ورود به عرصه خودروهای کلاسیک و همزمان با توسعه زیرساخت‌های اجرایی و فرهنگی سراغ نهادهایی رفت که از نظر قانونی، تنها متولّی کارشناسی و تجارت مجاز وسیله‌های نقلیه تاریخی هستند.

ما افراد معتمد و متخصص را دور هم جمع کردیم و طرح جامع و کاملی برای ساماندهی بازار خودروهای تاریخی ارائه نمودیم.

مـوافقت اصـولی کـارگـروه شناسایی و صـیانت از وسیـلههای نقـلیه تـاریـخی را گرفتیم (مجوز 14011/595 مورخ /1401/4) سپس از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز برگزاری حراج را دریافت نمودیم(14012903/11003 مورخ 1401/4/20) و در ادامه از نماینده قانونی فیوآ یعنی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران مجوز نهایی را اخذ کردیم (4300/02/174 مورخ 1402/1/28) و در پایان امکانی فراهم کردیم تا انجام کارشناسی و ارزیابی وسیله‌های نقلیه تاریخی (خودروهای کلاسیک) توسط کارشناسان و صاحب‌نظران مورد تأیید نهادهای قانونی و ناظر اجرایی شود

ما با ارج نهادن به زحمات نمایشگاه‌داران و گاراژهای کارشناسی، اعلام می‌کنیم، برای صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی مشـتاقیم بـا این صنـف همکاری کنیم تا علاقمندان و مجموعه‌داران "خودروهای تاریخی" ضریب ریسک سرمایه‌گذاری و پیشآمدهای خلاف قانون را به حداقل

از کارشناسی معتبر، نهراسیم.

کارشـــناسی
معـتـــبـــر

کارشناسی در چکش، مبتنی بر فرآیندهای قانونی است کارشناسان چکش از میان افـراد ســـرشــناس، کاربـــلد و صـاحب‌نـظــر توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تعیین شده‌اند.

کارشناسی در چکش ، سطوح مختلفی دارد. مـا برای کارشناسی وسیله‌های نقلیه تاریخی در هر گروه از افراد متخصص استفاده می‌کنیم!

رویکرد کارشناسی در چکش و تنظیم شناسنامه(سرتیفیکیت)، تفکیکی و امتیازی است و محرمانه صادر می‌شود.

کارشــنـاســـان مـا نقاط قـوت وسیله نقلیه شما را تحسـین و برای رفع نقطه ضعف‌ها راهـکار ارائه می‌کنند. ما وسیله‌های نقلیه تاریخی را براساس استانداردهای جهانی فیوآ و مطابق آئین‌نامه کارگروه و ضوابط مصوب و قانونی ارزیابی می‌کنیم.

شما با دریافت سرتیفیکیت چکش ضمن تحکیم هـــویت خــودرو ، میتوانید از مزیت‌های فراوان آن بهرهمند شوید.

از بررسی و ارزیابی کارشناسان چکش نگران نباشید! چرا که هیچ ارزشی بالاتر از شفافیت و آگاهی نیست . خودرو کلاسیک را نمی‌توان هندوانه دربسته تصور کرد.

کلاسیک‌بازهای حـرفـه‌ای در عصـر ارتباطات و آگاهی می‌خواهنـد بـدانـند چـی دارند چه می‌فروشند و چه می‌خرند.

چـــکـــش بـا ارزیـابـی و کـارشنـاسـی خـود ، ارزش و اصـالـت خـودرو شما را نفی نمی‌کند ، بلکه با طبقه‌بندی و امتیازدهی به اجزاء فیزیکی و غیرفیزیکی وسیله نقلیه فرصتی ایجاد می‌کند تا بتوانید گذشته ، حال و آینده تجاری وسیله نقلیه تاریخی خود را بهتر ارزیابی کنید و درصورت علاقمندی از مزایای "چکش خوردن" بهرهمند شوید.

ما هیچ وسیله نقلیه‌ی تاریخی را بدون کارشناسی معتبر و قانونی، چـــکـــش نمی‌زنیم.

زیر چتر قانون، چکش می‌زنیم.

قـانـون

چکش مجوز فعالیت خود را از نهادهای قانونی کشور به ویژه کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی دریافت کرده است.

تمام فرآیندهای مربوط به کارشناسی در چکش توسط نمایندگان این کارگروه انجام می‌گیرد. برای تعیین اصالت خودرو، کارشناسان پلیس راهور چکش را یاری میکنند و برای تعیین ارزیابی فنی، شکلی، تاریخی، هنری نیز کارشناسان منتخب و مورد تأیید مراجع قانونی اقدام می‌نمایند.

چکش برای تقویت عملکرد خود و افزایش اعتماد عمومی نظارت درون‌بخشی را نیز جدی گرفته است .

چکش ، همیشه در دست شماست.