چکش به دنبال چیست؟

"دنیا ، اصالت را ستایش می کند ."

"شفافیت ، اعتمادآفرین است."

شفافیت

شـفافیت در خرید و فـروش بـه این معـنا نیـست کـه حریم خصوصی مالکان ، فروشندگان و خریداران را افشا کنیم.

مـا شـرایطی فـراهـم میکنیم تـا خریداران و فروشـندگان بـدون حاشیه و بـا آگاهی کامل تصمیم بگیرند.

ضوابط چکش که مبتنی بر مقررات و قوانین خرید و فروش وسیله های نقلیه تاریخی است،ایـجاب میکند حـقوق متـعاملین ، کارشـناسـان ، واسـطه ها و علاقمندان رعایت شـود و کلیه اقدامات چکش اعم از کارشناسی ، رتبه بندی ، صدور شناسنامه و برگزاری انواع حراجها به صورت شفاف در منظر ذینفعان محترم انجام پذیرد.

ما برای "اعتمادسازی و شفافیت" چکش می زنیم."

"با احترام به قانون ، آسوده خاطر باشید."

"آگاهی مردم را بیشتر میکنیم تا از سرمایه گذاری خود مطمئن شوند."

ســرمـایـه

وسیله های نقلیه تاریخی ارزش فرهنگی ، هنری و تجاری دارند.

سرمایه گذاری مادی و معنوی در این رابطه زمانی سودمند خواهد بود که ارزش ، اصالت و سلامت خودروهای تاریخی (کلاسیک) با روشهای اصولی و قانونی اثبات شود .

کسانـی کـه در کـارشـناسـی و ارزیـابـی اصـولـی وسیـله نقـلیه تـاریـخی تردید میکنند ، برای سرمایه های مردم ارزش قائل نیستند !

چکش در ارزیابی خود با احترام به اظهارات مالکان ، از نظرات کارشناسان معتبر استفاده نموده و برای صیانت از دارایی های شما تلاش خواهد کرد .

ما به عالقمندان و خریداران خودروهای کلاسیک اطمینان میدهیم با انتخاب درست ، تجارت پرسودی داشته باشند و از سرمایه گذاری خودت ببرند .

ما برای "ایجاد اطمینان " ، چکش می زنیم.

"جلو تخلف (ضرر) را از هر کجا بگیری ، منفعت است."