فروش در حراج حضوری

karshenasiCar

شرکت در حراج

1

برای فروشنده رمزینه و برای خریدار پدل شرکت در حراج ارسال می‌شود.

چکش پایان

2

طی هفت روز کاری تسویه حساب و تحویل خودرو انــــجام می‌شــــود و تضامین دریافتی سایر شرکت‌کنندگان عناوین بخش کارشناسی خودرو عودت می‌گردد.

می‌خوام برای حراج خودرو اقدام کنم